alt
     
GREaT
Graduates Reference Hub for Employment and Training adalah portal sehenti kepada graduan untuk mendapatkan maklumat mengenai peluang kerjaya, program dan tips meningkatkan kebolehpasaran graduan.
     
Penjana KPT-CAP
Peluang kepada graduan untuk mengikuti program Place and Train, keusahawanan dan Gig Economy melalui kerjasama IPT dan industri. Senarai program akan ditambah dari semasa ke semasa. Program PENJANA KPT-CAP akan ditambah dari semasa ke semasa. Graduan dari tahun 2015 (belum bekerja) sehingga tahun terkini boleh mengemukakan permohonan.
     

     


Graduates Reference Hub for Employment and Training adalah portal sehenti kepada graduan untuk mendapatkan maklumat mengenai peluang kerjaya, program dan tips meningkatkan kebolehpasaran graduan yang disedia dan diselia oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).

Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG)

Kajian Pengesanan Graduan merupakan kajian tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) bagi mengetahui status pekerjaan setelah tamat pengajian. Di samping itu, kajian ini bertujuan mendapatkan pandangan graduan berhubung program pengajian, kemudahan dan perkhidmatan institusi pendidikan tinggi masing-masing.

Hebahan

Berita GREaT

 • 21-09-2023
 • Industry@GREaT untuk Organisasi berdaftar dengan KPT
 • 21-09-2023
 • Graduan kini boleh mendaftar di JobMatching
 • 05-03-2022
 • Graduates looking for job need not have to register at JobMatching@GREaT – MOHE
 • 05-03-2022
 • Graduates looking for job need not have to register at JobMatching@GREaT – MOHE
 • 05-03-2022
 • Graduan tidak perlu daftar JobMatching@GREaT untuk cari kerja
 • 20-10-2021
 • Shorten graduates job search time