Program PENJANA KPT-CAP

Mohon program mengikut kategori institusi anda; Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).

IPTA


* Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti

IPTS


* Universiti Awam dan Universiti Swasta