Program PENJANA KPT-CAP

Syarat Umum

  1. Warganegara Malaysia
  2. Graduan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti.
  3. Graduan 2019 yang belum bekerja dan graduan tahun 2020.
  4. Graduan peringkat pengajian Sarjana Muda/Diploma/Sijil. Graduan peringkat Sijil bagi Politeknik dan Kolej Komuniti sahaja.
  5. Belum ditawarkan sebarang program di bawah PENJANA.

Penafian

Penawaran program adalah tertakluk kepada syarat – syarat yang telah ditetapkan bagi setiap program dan kuota bagi program berkenaan.