PENJANA KPT-CAP IPTS

Syarat Umum

  1. Warganegara Malaysia.
  2. Graduan 2019 dan 2020 yang memenuhi syarat dan graduan tahun 2021.
  3. Peserta hanya layak dipertimbangkan satu (1) program sahaja; dan
  4. Peserta perlu membuat pembiayaan sendiri sekiranya berminat untuk mengikuti lebih daripada satu (1) program yang diluluskan.

Penafian

Penawaran program adalah tertakluk kepada syarat–syarat yang telah ditetapkan bagi setiap program dan kuota bagi program berkenaan.

Anda adalah pengunjung ke 23 hari ini dan pengunjung ke 3545 keseluruhan.